Drukuj
Mar
31

Wielka Sobota 2018

Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczęła się od odczytania przez katechetkę Mirosławę Briń komentarza. Następnie ksiądz Stanisław w asyście ministrantów udał się przed kościół gdzie przy płonącym ognisku rozpoczyna się liturgia. Po poświęceniu ognia, proboszcz przyozdabiał paschał znakiem krzyża, alfą i omegą oraz cyframi bieżącego roku, a także pięcioma symbolicznymi gwoździami. Przyozdobiony i zapalony paschał procesyjnie do ciemnego kościoła wniesiony został przez proboszcza. Następnie celebrans wyśpiewał Orędzie paschalne po którym rozpoczęła się Liturgia Słowa: siedem czytań ze Starego Testamentu, fragment z Listu św. Pawła do Rzymian oraz Ewangelia opisująca Zmartwychwstanie. Pomiędzy czytaniami śpiewane zostały przez organistę pana Adama psalmy oraz odmawiane przez celebransa modlitwy. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu odśpiewany, przy dźwięku dzwonów i organ został hymn Chwała na wysokości Bogu. Wtedy również zapalone zostały świece ołtarzowe. Po Epistole odśpiewane zostało uroczyste, wielkanocne Alleluja.

Trzecią, po Liturgii Światła i Liturgii Słowa, częścią Wigilii Paschalnej, jest Liturgia Chrzcielna. Po odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych błogosławiona została woda, wszyscy obecni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne a następnie zostali pokropieni przez celebransa dopiero co poświęconą wodą. Następnie odczytana została przez uczennicę szkoły średniej Modlitwa wiernych po której katechetki przynosząc w darze wino, wodę i chleb eucharystyczny złożyli w darze na ręce celebransa. Podczas Liturgii Eucharystycznej ksiądz proboszcz wiernym udzielił Komunii.

Na zakończenie uroczystości ze względu na złą pogodę, wewnątrz kościoła odbyła się procesja rezurekcyjna. W procesji tej uczestniczyła Liturgiczna Służba Ołtarza, Strażacy Ochotniczej Staży Pożarnej z Drogosławia oraz celebrans niosąc Monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Pozostali wierni włączając się w uroczyste głoszenie światu Zmartwychwstania Chrystusa z uniesionymi zapalonymi świecami wyśpiewywali pieśni o triumfie Zmartwychwstałego. Na zakończenie odśpiewany został hymn Te Deum laudamus i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem który zakończył wspólną modlitwę.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim parafianom i gościom składam serdeczne życzenia: radości , miłości, pokoju i zdrowia, niech Zmartwychwstały Pan będzie dla was światłością i nadzieją na każdy dzień.

Życzy proboszcz, ksiądz Stanisław Kasztelan

Przejdź do galerii