Drukuj
Maj
24

Bierzmowanie 2018

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

Rok duszpasterski 2017/2018 jest rokiem pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” i właśnie w tym roku, w czwartek , 24 maja 2018r. ks. bp Adam Bałabuch udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii p.w. św. Mikołaja w Nowej Rudzie oraz młodzieży z naszej parafii. Młodym ludziom z parafii św. Barbary towarzyszył proboszcz ksiądz Stanisław Kasztelan, katechetka Mirosława Briń, rodzice, świadkowie i najbliżsi. Na Mszy św. nie zabrakło momentów wzruszających i budujących. Młodzi ludzie pokazali przygotowanie i dojrzałość włączając się czynnie w oprawę liturgiczną.  Również umieli podziękować w pierwszej kolejności Ks. Biskupowi ale również tym, którzy ich doprowadzili do Sakramentu Bierzmowania. Niech Duch Święty wzmocni młodych parafian do dawania świadectwa swojej wiary.

Papież Franciszek o sakramencie bierzmowania powiedział: "Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój"

 

Przejdź do galerii