Drukuj
Gru
04

Odpust Parafialny 2019

Św. Barbara to patronka górników, hutników, architektów, cieśli, dzwonników, kowali. Jest jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Jako patronkę dobrej śmierci czcili św. Barbarę przede wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najbardziej narażeni. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśliwą. Święta Barbara jest patronką naszej parafii, gdzie ku jej czci wybudowany został nasz kościół.

W środę 4.12.2019 roku tradycyjnie o godzinie 12.00  ksiądz proboszcz, górnicza brać, orkiestra górnicza, władze miasta, Dyrekcja szkoły wraz z uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowej Rudzie uczestniczyli w nabożeństwie na zewnątrz kościoła za zmarłych górników.

Msza św. odpustowa odprawiona została o godzinie 17.00. Mszę świętą w intencji parafian i obecnych gości odprawił ks. Kanonik Tomasz Broszko- Proboszcz ze Smogorzowa koło Namysłowa, natomiast ksiądz dr Grzegorz Kupczyk modlił się w intencji katechetki Barbary Drozdowskiej z racji imienin. Również w koncelebrze uczestniczył ksiądz Stanisław Kasztelan- proboszcz naszej parafii modląc się za zmarłych z naszej parafii.

W uroczystości odpustowej również obecni byli górnicy w mundurach galowych, którzy tego dnia mieli swoje święto.

Na Mszy uczestniczyły dzieci, które pod opieką katechetki Eweliny Martyny- Dybek przyniosły do ołtarza dary. Młodzież pod opieką katechetek Mirosławy Briń i Katarzyny Moryc przygotowała i odczytała Modlitwę Wiernych oraz Liturgię Słowa.

Kazanie wygłosił ks. Kanonik Tomasz Broszko ukazując życie świętej Barbary jako wzór życia w dzisiejszych czasach.

Na zakończenie Mszy świętej wszyscy obecni przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odśpiewali uroczyste Te Deum, następnie udzielone zostało błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i odśpiewana pieśń Boże coś Polskę.

Przejdź do galerii